|  Geo |  Eng
   
   
     
     
    

 

 
 
 

 

   
 

 

   
       
 
 ხელოვნების ისტორიის დეპარტამენტი

 

ხელმძღვანელი

ნინო ქავთარია
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
Tel: (+995 32) 2 47 42 42
E-mail: 
nino.kavtaria@manuscript.ac.ge  

   

თანამშრომლები

გაფორმების შესწავლის გაზრდილმა ინტერესმა თანამედროვე ხელოვნებათმცოდნეობით მეცნიერებაში თავიდანვე დააყენა ქართული ხელნაწერი წიგნის ხელოვნების კვლევის საკითხი. ქართული წიგნის ხელოვნება (უმდიდრესი მასალის მიუხედავად) დღესდღეობით ქართული ხელოვნების ყველაზე ნაკლებად შესწავლილი სფეროა.

დეპარტამენტის უპირველეს ამოცანად გვესახება ხელნაწერებში ჩართულ მინიატურათა კორპუსის შედგენა (რომელიც სრულდება) და მისი გამოსაცემად მომზადება.

დეპარტამენტის თანამშრომელთა ამოცანაა მხატვრულ და პალეოგრაფიულ მასალაზე დაყრდნობით, ქრონოლოგიურ ჭრილში სხვადასხვა სკრიპტორიუმის საქმიანობის გამოკვლევა, მათი მხატვრული თავისებურებებისა და კავშირების შესწავლა. ხელნაწერთა მინიატურები უნდა შევისწავლოთ მხატვრული ფორმის ევოლუციის კონტექსტში, მხატვრული პრინციპების გათვალისწინებით; განსაკუთრებული ყურადღება  უნდა გამახვილდეს ტექსტისა და გაფორმების კომპოზიციური ურთიერთმიმართების საკითხზე, მხატვრისა და გადამწერის ურთიერთანამშრომლობაზე, სტილის განვითარების საერთო ხაზსა და მხატვრული ტრადიციის მდგრადობაზე, ყდების მხატვრულ გაფორმებაზე.

ხელნაწერთა გაფორმების ფუნდამენტური შესწავლით უნდა წარმოვაჩინოთ თითოეული ხელნაწერისათვის დამახასიათებელი იკონოგრაფიული პროგრამა და მხატვრულ-დეკორატიული თავისებურებები. ამის საფუძველზე  კი უნდა მოხდეს ცალკეული სკრიპტორიუმისა თუ ეპოქისათვის დამახასიათებელი თავისებურებების დაზუსტება, უნდა დადგინდეს საკუთრივ სხვადასხვა შინაარსის (ოთხთავი, დავითნი, ჰომილიები, ზატიკი, სვინაქსარი, დაუჯდომელი და სხვა) ქართული ხელნაწერი წიგნისათვის დამახასიათებელი გაფორმების პროგრამა, მხატვრულ მიდგომათა ერთობლიობა.

ამდენად, გამოვყოფთ დეპარტამენტის მუშაობის ძირითად ასპექტებს:

  • მინიატურათა კორპუსის გამოსაცემად მომზადება
  • ხელნაწერი წიგნის გაფორმების კვლევა ქრონოლოგიურ ჭრილში
  • ხელნაწერი წიგნის გაფორმების კვლევა სივრცულ ჭრილში
  • ხელნაწერი წიგნის გაფორმების კვლევა თემატურ ჭრილში
  • ხელნაწერთა კვლევა პიროვნულ ჭრილში (გადამწერი, მხატვარი, შემმოსველი)

ამ დეპარტამენტის დაარსება გამოაცოცხლებს და წინ წასწევს ქართული ხელოვნებათმცოდნეობითი მეცნიერების ამ დარგის განვითარებას.
 

 ძიება საიტზე
 
2014 წელს კალიგრაფიის კონკურსი მეხუთედ გამოცხადდა. აღნიშნული კონკურსის ფარგლებში სულ 933 საკონკურსო ნამუშევარი შემოვიდა...
 დაწვრილებით
2014 წლის 24 ნოემბერს, 11 საათიდან ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კორნელი კეკელიძის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართება ილია აბულაძისადმი მიძღვნილი IV სამეცნიერო კონფერენცია.
 დაწვრილებით
13 ნოემბერს, 15:00 საათზე, კორნელი კეკელიძის სამეცნიერო სემინარზე იტალიელი რესტავრატორი მარია კრისტინა პასერი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის რესტავრაცია–კონსერვაციის ლაბორატორიის თანამშრომლები თამარ დვალიშვილი და ასმათ გვაზავა წაიკითხავენ მოხსენებას პროექტის „უძველესი ქართული მოჭედილი ძეგლების დიაგნოსტიკა (XI-XIII საუკუნეების ქართული ხელნაწერები)“ შესახებ.
 დაწვრილებით
4 ნოემბერს საქართველოში დიპლომატის დღე აღინიშნება. აღნიშნულ თარიღთან დაკავშირებით ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით მოამზადა გამოფენა „საქართველოს ევროპული ისტორიის ფურცლები“ რომელიც ცენტრის საგამოფენო დარბაზში 5–დან 7 ნოემბრის ჩათვლით გაიმართება.
 დაწვრილებით
ცენტრი იწყებს იმ სტაჟიორთა განაცხადების მიღებას, რომლებმაც დაასრულეს სტაჟირების კურსი და სურვილი აქვთ შემაჯამებელი პრეზენტაციით წარდგნენ კომისიის წინაშე.
 დაწვრილებით
  ყველა სიახლე
  28.10.2014 | ილია აბულაძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია
  28.10.2014 | კონკურსი ‘’ქართული კალიგრაფია“ მეხუთედ გამოცხადდა
  24.10.2014 | ახალგაზრდული ბანაკი აფხაზეთიდან დევნილი მოსწავლეებისათვის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში
  22.10.2014 | ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სტაჟირების პროგრამის შედეგები
  18.10.2014 | იტალია-საქართველო კულტურული დიალოგი
 ყველა სიახლე