|  Geo |  Eng
   
   
     
     
    

 

 
 
 

 

   
 

 

   
       
 
 ხელოვნების ისტორიის დეპარტამენტი

 

ხელმძღვანელი

ნინო ქავთარია
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
Tel: (+995 32) 2 47 42 42
E-mail: 
nino.kavtaria@manuscript.ac.ge  

   

თანამშრომლები

გაფორმების შესწავლის გაზრდილმა ინტერესმა თანამედროვე ხელოვნებათმცოდნეობით მეცნიერებაში თავიდანვე დააყენა ქართული ხელნაწერი წიგნის ხელოვნების კვლევის საკითხი. ქართული წიგნის ხელოვნება (უმდიდრესი მასალის მიუხედავად) დღესდღეობით ქართული ხელოვნების ყველაზე ნაკლებად შესწავლილი სფეროა.

დეპარტამენტის უპირველეს ამოცანად გვესახება ხელნაწერებში ჩართულ მინიატურათა კორპუსის შედგენა (რომელიც სრულდება) და მისი გამოსაცემად მომზადება.

დეპარტამენტის თანამშრომელთა ამოცანაა მხატვრულ და პალეოგრაფიულ მასალაზე დაყრდნობით, ქრონოლოგიურ ჭრილში სხვადასხვა სკრიპტორიუმის საქმიანობის გამოკვლევა, მათი მხატვრული თავისებურებებისა და კავშირების შესწავლა. ხელნაწერთა მინიატურები უნდა შევისწავლოთ მხატვრული ფორმის ევოლუციის კონტექსტში, მხატვრული პრინციპების გათვალისწინებით; განსაკუთრებული ყურადღება  უნდა გამახვილდეს ტექსტისა და გაფორმების კომპოზიციური ურთიერთმიმართების საკითხზე, მხატვრისა და გადამწერის ურთიერთანამშრომლობაზე, სტილის განვითარების საერთო ხაზსა და მხატვრული ტრადიციის მდგრადობაზე, ყდების მხატვრულ გაფორმებაზე.

ხელნაწერთა გაფორმების ფუნდამენტური შესწავლით უნდა წარმოვაჩინოთ თითოეული ხელნაწერისათვის დამახასიათებელი იკონოგრაფიული პროგრამა და მხატვრულ-დეკორატიული თავისებურებები. ამის საფუძველზე  კი უნდა მოხდეს ცალკეული სკრიპტორიუმისა თუ ეპოქისათვის დამახასიათებელი თავისებურებების დაზუსტება, უნდა დადგინდეს საკუთრივ სხვადასხვა შინაარსის (ოთხთავი, დავითნი, ჰომილიები, ზატიკი, სვინაქსარი, დაუჯდომელი და სხვა) ქართული ხელნაწერი წიგნისათვის დამახასიათებელი გაფორმების პროგრამა, მხატვრულ მიდგომათა ერთობლიობა.

ამდენად, გამოვყოფთ დეპარტამენტის მუშაობის ძირითად ასპექტებს:

  • მინიატურათა კორპუსის გამოსაცემად მომზადება
  • ხელნაწერი წიგნის გაფორმების კვლევა ქრონოლოგიურ ჭრილში
  • ხელნაწერი წიგნის გაფორმების კვლევა სივრცულ ჭრილში
  • ხელნაწერი წიგნის გაფორმების კვლევა თემატურ ჭრილში
  • ხელნაწერთა კვლევა პიროვნულ ჭრილში (გადამწერი, მხატვარი, შემმოსველი)

ამ დეპარტამენტის დაარსება გამოაცოცხლებს და წინ წასწევს ქართული ხელოვნებათმცოდნეობითი მეცნიერების ამ დარგის განვითარებას.
 

 ძიება საიტზე
 
21–25 ოქტომბერს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ორგანიზებითა და საქართველოში იტალიის საელჩოს მხადაჭერით ევროპის სახლში პროექტი „საქართველო–იტალია კულტურული დიალოგი“ გაიმართება.
 დაწვრილებით
2014 წლის 17 ოქტომბერს, ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს სამოქალაქო და კულტურის განათლების ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიხსნება ახალგაზრდული ბანაკი აფხაზეთიდან დევნილი მოსწავლეებისათვის.
 დაწვრილებით
კონფერენცია სასტუმრო „რედისონ ბლუ ივერია“ – ში 17 ოქტომბერს 10:00 საათზე (მონაწილეებისთვის 9:00 საათზე რეგისტრაცია) გაიხსნება.
 დაწვრილებით
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრთან თანამშრომლობით იწყებს პროექტს ახალგაზრდა მეცნიერების მიერ სამხედრო თემატიკასთან დაკავშირებული სამეცნიერო მასალების კვლევის ხელშეწყობისთვის
 დაწვრილებით
2014 წლის 6 ოქტომბერს, 17 საათზე ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ილია აბულაძის საგამოფენო დარბაზში, საკონსერვაციო სამუშაოების დასრულების შემდეგ, მოქვის სახარების გამოფენა–პრეზენტაცია სახელწოდებით: „ერთად გადარჩენილი მოქვის სახარება“ გაიმართება.
 დაწვრილებით
  ყველა სიახლე
  22.09.2014 | ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეგობართა საზოგადოება აცხადებს მოხალისეთა მიღებას
  19.09.2014 | ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური განცხადება სვანეთში დაცული ერთი ხელნაწერის შესახებ
  16.09.2014 | დასრულდა ალ. ბარამიძის პირად არქივზე მუშაობა
  10.09.2014 | ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი მედიცინის ისტორიის საერთაშორისო საზოგადოების (ISHM) 44-ე კონგრესზე – “აბრეშუმის დიდი გზა და მედიცინა”
  08.09.2014 | ლიტერატურული დღეები ბორჯომში და ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
 ყველა სიახლე