|  Geo |  Eng
   
   
     
     
    

 

 
 
 

 

   
 

 

   
       
 
 ხელოვნების ისტორიის დეპარტამენტი

 

ხელმძღვანელი

ნინო ქავთარია
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
Tel: (+995 32) 2 47 42 42
E-mail: 
nino.kavtaria@manuscript.ac.ge  

   

თანამშრომლები

გაფორმების შესწავლის გაზრდილმა ინტერესმა თანამედროვე ხელოვნებათმცოდნეობით მეცნიერებაში თავიდანვე დააყენა ქართული ხელნაწერი წიგნის ხელოვნების კვლევის საკითხი. ქართული წიგნის ხელოვნება (უმდიდრესი მასალის მიუხედავად) დღესდღეობით ქართული ხელოვნების ყველაზე ნაკლებად შესწავლილი სფეროა.

დეპარტამენტის უპირველეს ამოცანად გვესახება ხელნაწერებში ჩართულ მინიატურათა კორპუსის შედგენა (რომელიც სრულდება) და მისი გამოსაცემად მომზადება.

დეპარტამენტის თანამშრომელთა ამოცანაა მხატვრულ და პალეოგრაფიულ მასალაზე დაყრდნობით, ქრონოლოგიურ ჭრილში სხვადასხვა სკრიპტორიუმის საქმიანობის გამოკვლევა, მათი მხატვრული თავისებურებებისა და კავშირების შესწავლა. ხელნაწერთა მინიატურები უნდა შევისწავლოთ მხატვრული ფორმის ევოლუციის კონტექსტში, მხატვრული პრინციპების გათვალისწინებით; განსაკუთრებული ყურადღება  უნდა გამახვილდეს ტექსტისა და გაფორმების კომპოზიციური ურთიერთმიმართების საკითხზე, მხატვრისა და გადამწერის ურთიერთანამშრომლობაზე, სტილის განვითარების საერთო ხაზსა და მხატვრული ტრადიციის მდგრადობაზე, ყდების მხატვრულ გაფორმებაზე.

ხელნაწერთა გაფორმების ფუნდამენტური შესწავლით უნდა წარმოვაჩინოთ თითოეული ხელნაწერისათვის დამახასიათებელი იკონოგრაფიული პროგრამა და მხატვრულ-დეკორატიული თავისებურებები. ამის საფუძველზე  კი უნდა მოხდეს ცალკეული სკრიპტორიუმისა თუ ეპოქისათვის დამახასიათებელი თავისებურებების დაზუსტება, უნდა დადგინდეს საკუთრივ სხვადასხვა შინაარსის (ოთხთავი, დავითნი, ჰომილიები, ზატიკი, სვინაქსარი, დაუჯდომელი და სხვა) ქართული ხელნაწერი წიგნისათვის დამახასიათებელი გაფორმების პროგრამა, მხატვრულ მიდგომათა ერთობლიობა.

ამდენად, გამოვყოფთ დეპარტამენტის მუშაობის ძირითად ასპექტებს:

  • მინიატურათა კორპუსის გამოსაცემად მომზადება
  • ხელნაწერი წიგნის გაფორმების კვლევა ქრონოლოგიურ ჭრილში
  • ხელნაწერი წიგნის გაფორმების კვლევა სივრცულ ჭრილში
  • ხელნაწერი წიგნის გაფორმების კვლევა თემატურ ჭრილში
  • ხელნაწერთა კვლევა პიროვნულ ჭრილში (გადამწერი, მხატვარი, შემმოსველი)

ამ დეპარტამენტის დაარსება გამოაცოცხლებს და წინ წასწევს ქართული ხელოვნებათმცოდნეობითი მეცნიერების ამ დარგის განვითარებას.
 

 ძიება საიტზე
 
2015 წლის პირველ აპრილს, კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის დეპარტამენტის ორგანიზებით ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ჩატარდება კონფერენცია ,,ტექსტოლოგიური ძიებანი’’.
 დაწვრილებით
გაცნობებთ, საბუთები მიიღება 2015 წლის 25 მარტიდან 8 აპრილის ჩათვლით, გამოფენისა და განათლების დეპარტამენტში. საბუთების მიღების შემდეგ გამოქვეყნდება ინფორმაცია გასუბრების კომისიის სხდომის თარიღის შესახებ.
 დაწვრილებით
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ყოველწლიურად აღნიშნავს მუზეუმის საერთაშორისო დღეს, 18 მაისს და იკომის მიერ გამოცხადებული მთავარი გზავნილის საფუძველზე ამზადებს საგამოფენო-საგანმანათლებლო კვირეულს.
 დაწვრილებით
ცენტრის გამოფენისა და განათლების დეპარტამენტი ბავშვთა სახლის აღსაზრდელებსა და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებს სთავაზობს საკონკურსო პროგრამას, რომელიც გულისხმობს შემდეგს:
 დაწვრილებით
ორშაბათს, 23 მარტს, 16:00-ზე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კორნელი კეკელიძის დარბაზსში გაიმართება პრეზენტაცია სახელწოდებით: „შუა საუკუნეების ხელნაწერების სამეცნიერო მიზნით გადაღება (დიგიდალიზაცია) : სინას პალიმფსესტები და სხვ.“
 დაწვრილებით
  ყველა სიახლე
  20.03.2015 | მოქვის სახარების ალბომის პრეზენტაცია
  18.03.2015 | კორნელი კეკელიძის სემინარი
  14.03.2015 | საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ, ეკა ბესელიამ XVIII საუკუნის უნიკალური ხელნაწერი ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს შესწირა
  12.03.2015 | ნოდარ (ნუკრი) შოშიაშვილის პირად არქივზე მუშაობა დასრულებულია
  05.03.2015 | ალბომის "ქართული ხელნაწერი" ინგლისური ვერსიის პრეზენტაცია
 ყველა სიახლე