|  Geo |  Eng
   
   
     
     
    

 

 
 
 

 

   
 

 

   
       
 
 ხელოვნების ისტორიის დეპარტამენტი

 

ხელმძღვანელი

ნინო ქავთარია
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
Tel: (+995 32) 2 47 42 42
E-mail: 
nino.kavtaria@manuscript.ac.ge  

   

თანამშრომლები

გაფორმების შესწავლის გაზრდილმა ინტერესმა თანამედროვე ხელოვნებათმცოდნეობით მეცნიერებაში თავიდანვე დააყენა ქართული ხელნაწერი წიგნის ხელოვნების კვლევის საკითხი. ქართული წიგნის ხელოვნება (უმდიდრესი მასალის მიუხედავად) დღესდღეობით ქართული ხელოვნების ყველაზე ნაკლებად შესწავლილი სფეროა.

დეპარტამენტის უპირველეს ამოცანად გვესახება ხელნაწერებში ჩართულ მინიატურათა კორპუსის შედგენა (რომელიც სრულდება) და მისი გამოსაცემად მომზადება.

დეპარტამენტის თანამშრომელთა ამოცანაა მხატვრულ და პალეოგრაფიულ მასალაზე დაყრდნობით, ქრონოლოგიურ ჭრილში სხვადასხვა სკრიპტორიუმის საქმიანობის გამოკვლევა, მათი მხატვრული თავისებურებებისა და კავშირების შესწავლა. ხელნაწერთა მინიატურები უნდა შევისწავლოთ მხატვრული ფორმის ევოლუციის კონტექსტში, მხატვრული პრინციპების გათვალისწინებით; განსაკუთრებული ყურადღება  უნდა გამახვილდეს ტექსტისა და გაფორმების კომპოზიციური ურთიერთმიმართების საკითხზე, მხატვრისა და გადამწერის ურთიერთანამშრომლობაზე, სტილის განვითარების საერთო ხაზსა და მხატვრული ტრადიციის მდგრადობაზე, ყდების მხატვრულ გაფორმებაზე.

ხელნაწერთა გაფორმების ფუნდამენტური შესწავლით უნდა წარმოვაჩინოთ თითოეული ხელნაწერისათვის დამახასიათებელი იკონოგრაფიული პროგრამა და მხატვრულ-დეკორატიული თავისებურებები. ამის საფუძველზე  კი უნდა მოხდეს ცალკეული სკრიპტორიუმისა თუ ეპოქისათვის დამახასიათებელი თავისებურებების დაზუსტება, უნდა დადგინდეს საკუთრივ სხვადასხვა შინაარსის (ოთხთავი, დავითნი, ჰომილიები, ზატიკი, სვინაქსარი, დაუჯდომელი და სხვა) ქართული ხელნაწერი წიგნისათვის დამახასიათებელი გაფორმების პროგრამა, მხატვრულ მიდგომათა ერთობლიობა.

ამდენად, გამოვყოფთ დეპარტამენტის მუშაობის ძირითად ასპექტებს:

  • მინიატურათა კორპუსის გამოსაცემად მომზადება
  • ხელნაწერი წიგნის გაფორმების კვლევა ქრონოლოგიურ ჭრილში
  • ხელნაწერი წიგნის გაფორმების კვლევა სივრცულ ჭრილში
  • ხელნაწერი წიგნის გაფორმების კვლევა თემატურ ჭრილში
  • ხელნაწერთა კვლევა პიროვნულ ჭრილში (გადამწერი, მხატვარი, შემმოსველი)

ამ დეპარტამენტის დაარსება გამოაცოცხლებს და წინ წასწევს ქართული ხელოვნებათმცოდნეობითი მეცნიერების ამ დარგის განვითარებას.
 

 ძიება საიტზე
 
საბუთები მიიღება 2014 წლის 14 აპრილიდან 14 მაისის ჩათვლით სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის გამოფენისა და განათლების დეპარტამენტში.
 დაწვრილებით
14 აპრილს, 17:00 საათზე, ''დედა ენის" დღესთან დაკავშირებით, ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში საგამოფენო–საგანმანათლებლო პროექტი ‘’ჩემი დედა ენა“ გაიხსნა.
 დაწვრილებით
11 აპრილს, დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა კონსტანტინე სურგულაძემ ბრიტანეთის ეროვნული ბიბლიოთეკიდან ჩამოტანილი უძველესი ქართული ხელნაწერების ციფრული ასლები ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს გადასცა.
 დაწვრილებით
2014 წლის 14–23 ივლისს, ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „ქართული ხელნაწერი“ გაიმართება.
 დაწვრილებით
გაცნობებთ, რომ კონკურსი ''ქართული კალიგრაფია'' ახლახან გამოაცხადა შპს "განათლების საერთაშორისო ცენტრმა". კონკურსთან დაკავშირებით ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში არაერთი ზარი შემოვიდა, რადგან აღნიშნულმა ორგანიზაციამ შეუცვლელად გამოიყენა ცენტრის მიერ ორგანიზებული პროექტის "ქართული კალიგრაფია" პროგრამა, ერთი განსხვავებით, მათ მიერ გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობა ფასიანია.
 დაწვრილებით
  ყველა სიახლე
  08.04.2014 | კონფერენცია ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში
  04.04.2014 | კონკურსი არქივთმცოდნეობის დეპარტანეტში სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად
  02.04.2014 | ბულგარელი ფოტოგრაფის გამოფენა „ბალკანეთის ხელნაწერთა მემკვიდრეობა: VI-XVIII საუკუნეები“ მარტვილში
  02.04.2014 | კონკურსი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საინფორმაციო ბიუროს სპეციალისტის თანამდებობის დასაკავებლად
  02.04.2014 | პროექტის "ქართულ დასურათებულ ხელნაწერთა მინიატურების მონაცემთა ბაზა'' პრეზენტაცია
 ყველა სიახლე