|  Geo |  Eng
   
   
     
     
    

 

 
 
 

 

   
 

 

   
       
 
 ხელოვნების ისტორიის დეპარტამენტი

 

ხელმძღვანელი

ნინო ქავთარია
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
Tel: (+995 32) 2 47 42 42
E-mail: 
nino.kavtaria@manuscript.ac.ge  

   

თანამშრომლები

გაფორმების შესწავლის გაზრდილმა ინტერესმა თანამედროვე ხელოვნებათმცოდნეობით მეცნიერებაში თავიდანვე დააყენა ქართული ხელნაწერი წიგნის ხელოვნების კვლევის საკითხი. ქართული წიგნის ხელოვნება (უმდიდრესი მასალის მიუხედავად) დღესდღეობით ქართული ხელოვნების ყველაზე ნაკლებად შესწავლილი სფეროა.

დეპარტამენტის უპირველეს ამოცანად გვესახება ხელნაწერებში ჩართულ მინიატურათა კორპუსის შედგენა (რომელიც სრულდება) და მისი გამოსაცემად მომზადება.

დეპარტამენტის თანამშრომელთა ამოცანაა მხატვრულ და პალეოგრაფიულ მასალაზე დაყრდნობით, ქრონოლოგიურ ჭრილში სხვადასხვა სკრიპტორიუმის საქმიანობის გამოკვლევა, მათი მხატვრული თავისებურებებისა და კავშირების შესწავლა. ხელნაწერთა მინიატურები უნდა შევისწავლოთ მხატვრული ფორმის ევოლუციის კონტექსტში, მხატვრული პრინციპების გათვალისწინებით; განსაკუთრებული ყურადღება  უნდა გამახვილდეს ტექსტისა და გაფორმების კომპოზიციური ურთიერთმიმართების საკითხზე, მხატვრისა და გადამწერის ურთიერთანამშრომლობაზე, სტილის განვითარების საერთო ხაზსა და მხატვრული ტრადიციის მდგრადობაზე, ყდების მხატვრულ გაფორმებაზე.

ხელნაწერთა გაფორმების ფუნდამენტური შესწავლით უნდა წარმოვაჩინოთ თითოეული ხელნაწერისათვის დამახასიათებელი იკონოგრაფიული პროგრამა და მხატვრულ-დეკორატიული თავისებურებები. ამის საფუძველზე  კი უნდა მოხდეს ცალკეული სკრიპტორიუმისა თუ ეპოქისათვის დამახასიათებელი თავისებურებების დაზუსტება, უნდა დადგინდეს საკუთრივ სხვადასხვა შინაარსის (ოთხთავი, დავითნი, ჰომილიები, ზატიკი, სვინაქსარი, დაუჯდომელი და სხვა) ქართული ხელნაწერი წიგნისათვის დამახასიათებელი გაფორმების პროგრამა, მხატვრულ მიდგომათა ერთობლიობა.

ამდენად, გამოვყოფთ დეპარტამენტის მუშაობის ძირითად ასპექტებს:

  • მინიატურათა კორპუსის გამოსაცემად მომზადება
  • ხელნაწერი წიგნის გაფორმების კვლევა ქრონოლოგიურ ჭრილში
  • ხელნაწერი წიგნის გაფორმების კვლევა სივრცულ ჭრილში
  • ხელნაწერი წიგნის გაფორმების კვლევა თემატურ ჭრილში
  • ხელნაწერთა კვლევა პიროვნულ ჭრილში (გადამწერი, მხატვარი, შემმოსველი)

ამ დეპარტამენტის დაარსება გამოაცოცხლებს და წინ წასწევს ქართული ხელოვნებათმცოდნეობითი მეცნიერების ამ დარგის განვითარებას.
 

 ძიება საიტზე
 
2014 წლის 6 ოქტომბერს, 17 საათზე ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ილია აბულაძის საგამოფენო დარბაზში, საკონსერვაციო სამუშაოების დასრულების შემდეგ, მოქვის სახარების გამოფენა–პრეზენტაცია სახელწოდებით: „ერთად გადარჩენილი მოქვის სახარება“ გაიმართება.
 დაწვრილებით
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეგობართა საზოგადოება 10 ოქტობრის ჩათვლით აცხადებს მოხალისეთა მიღებას.
 დაწვრილებით
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის განცხადება სვანეთში დაცული ერთი ხელნაწერის შესახებ
 დაწვრილებით
დასრულდა ფილოლოგის, ლიტერატურათმცოდნის ალ. ბარამიძის პირად არქივზე მუშაობა. 1962-1970 წწ-ში იყო თსუ-ს ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრის გამგე. 1966 წლიდან საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის შოთა რუსთაველის სახ. ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორი.
 დაწვრილებით
2014 წლის 10–14 სექტემბერს, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში გაიმართება მედიცინის ისტორიის საერთაშორისო საზოგადოების (ISHM) 44-ე კონგრესი – “აბრეშუმის დიდი გზა და მედიცინა”.
 დაწვრილებით
  ყველა სიახლე
  08.09.2014 | ლიტერატურული დღეები ბორჯომში და ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
  07.09.2014 | პროექტის: „უძველესი ქართული მოჭედილი ძეგლების დიაგნოსტიკა (XI-XIII საუკუნეების ქართული ხელნაწერები)’’ პრეზენტაცია
  06.09.2014 | III საერთაშორისო კონფერენცია ტაო-კლარჯეთი
  04.09.2014 | ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი აცხადებს სტაჟიორთა ახალი ნაკადის მიღებას
  25.08.2014 | ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ბორჯომქალაქობაზე
 ყველა სიახლე