|  Geo |  Eng
   
   
     
     
    

 

 
 
 

 

   
 

 

   
       
 
წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის
დეპარტამენტი

    ხელმძღვანელი

მზია სურგულაძე
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
Tel.:(+995 32) 2 47 42 42
Email:
mziasurguladze@yahoo.com

თანამშრომლები

 

ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში თავმოყრილია საქართველოს ისტორიის ამსახველი წერილობითი წყაროების უდიდესი ნაწილი. მათ შორის არის "ქართლის ცხოვრება", "მოქცევაი ქართლისაი", აგიოგრაფიული თხზულებები, გვიანი შუა საუკუნეების ისტორიკოსების თხზულებები; საქართველოს ისტორიისათვის განსაკუთრებით ფასეულია ცენტრში დაცული დოკუმენტური მასალა - ათიათასობით ისტორიული საბუთი, რომელთა შორისაა ქართველ მეფეთა და მღვდელმთავართა სახელით გაცემული გუჯრები, ადმინისტრაციული აქტები, კერძო პირთა გარიგებები, ოფიციალური თუ პირადი მიმოწერა და სხვ. გარდა ქართულენოვანი წყაროებისა, ცენტრის საცავებში ინახება არაბული, ოსმალური, სპარსული, სომხური დოკუმენტები და საისტორიო თხზულებები. ასეთივე ღირებულებისაა ხელნაწერთა არშიებზე მოთავსებული მრავალრიცხოვანი მინაწერები - საგვარეულო მოსახსენებლები და მატიანეები.


   

ამ მასალის ბაზაზე, დღიდან დაარსებისა, ცენტრში ჩამოყალიბდა წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის მიმართულება, რომელსაც უკვე ნახევარსაუკუნოვანი ისტორია აქვს. მასალის სპეციფიკამ თავისთავად განსაზღვრა აღნიშნული მიმართულების სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის პროფილი. დეპარტამენტის საქმიანობა ორ ძირითად მიმართულებას მოიცავს:


   

1.მასალის ზუსტი აღნუსხვა და აღწერა, საძიებო სისტემების სრულყოფა - სხვადასხვა ტიპის კატალოგის მომზადება.


   

2.საქართველოს ისტორიის წყაროთმცოდნეობითი ბაზა, ბაზის გაფართოება - ისტორიული წყაროების პუბლიკაცია.


   

დეპარტამენტის სამეცნიერო-კვლევით მუაობაში ყოველთვის დიდი ადგილი ეთმობოდა საქართველოს ისტორიის აღმოსავლური წყაროების - სომხური, არაბული, სპარსული, თურქული - აღნუსხვა-შესწავლასა და პუბლიკაციას.


   

ვრცლად დეპარტამენტის შესახებ

 

 

 ძიება საიტზე
 
დასრულდა ფილოლოგის, ლიტერატურათმცოდნის ალ. ბარამიძის პირად არქივზე მუშაობა. 1962-1970 წწ-ში იყო თსუ-ს ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრის გამგე. 1966 წლიდან საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის შოთა რუსთაველის სახ. ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორი.
 დაწვრილებით
2014 წლის 10–14 სექტემბერს, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში გაიმართება მედიცინის ისტორიის საერთაშორისო საზოგადოების (ISHM) 44-ე კონგრესი – “აბრეშუმის დიდი გზა და მედიცინა”.
 დაწვრილებით
9 სექტემბერს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ორგანიზებით ბორჯომის ცენტრალურ პარკში კულტურული ღონისძიებები მოეწყობა.
 დაწვრილებით
2014 წლის 12 სექტემბერს, 14:30 საათზე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ილია აბულაძის საგამოფენო დარბაზში გაიმართება პროექტის: „უძველესი ქართული მოჭედილი ძეგლების დიაგნოსტიკა (XI-XIII საუკუნეების ქართული ხელნაწერები)’’ პრეზენტაცია.
 დაწვრილებით
2014 წლის 17-21 ოქტომბერს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი უკვე მესამედ გამართავს საერთაშორისო კონფერენციას „ტაო-კლარჯეთი“.
 დაწვრილებით
  ყველა სიახლე
  04.09.2014 | ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი აცხადებს სტაჟიორთა ახალი ნაკადის მიღებას
  25.08.2014 | ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ბორჯომქალაქობაზე
  25.07.2014 | სტიპენდიის პროგრამის გამარჯვებულები
  17.07.2014 | საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტის თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგები
  09.07.2014 | ქართველოლოგიის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „ქართული ხელნაწერი“
 ყველა სიახლე