|  Geo |  Eng
   
   
     
     
    

 

 
 
 

 

   
 

 

   
       
 
წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის
დეპარტამენტი

    ხელმძღვანელი

მზია სურგულაძე
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
Tel.:(+995 32) 2 47 42 42
Email:
mziasurguladze@yahoo.com

თანამშრომლები

 

ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში თავმოყრილია საქართველოს ისტორიის ამსახველი წერილობითი წყაროების უდიდესი ნაწილი. მათ შორის არის "ქართლის ცხოვრება", "მოქცევაი ქართლისაი", აგიოგრაფიული თხზულებები, გვიანი შუა საუკუნეების ისტორიკოსების თხზულებები; საქართველოს ისტორიისათვის განსაკუთრებით ფასეულია ცენტრში დაცული დოკუმენტური მასალა - ათიათასობით ისტორიული საბუთი, რომელთა შორისაა ქართველ მეფეთა და მღვდელმთავართა სახელით გაცემული გუჯრები, ადმინისტრაციული აქტები, კერძო პირთა გარიგებები, ოფიციალური თუ პირადი მიმოწერა და სხვ. გარდა ქართულენოვანი წყაროებისა, ცენტრის საცავებში ინახება არაბული, ოსმალური, სპარსული, სომხური დოკუმენტები და საისტორიო თხზულებები. ასეთივე ღირებულებისაა ხელნაწერთა არშიებზე მოთავსებული მრავალრიცხოვანი მინაწერები - საგვარეულო მოსახსენებლები და მატიანეები.


   

ამ მასალის ბაზაზე, დღიდან დაარსებისა, ცენტრში ჩამოყალიბდა წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის მიმართულება, რომელსაც უკვე ნახევარსაუკუნოვანი ისტორია აქვს. მასალის სპეციფიკამ თავისთავად განსაზღვრა აღნიშნული მიმართულების სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის პროფილი. დეპარტამენტის საქმიანობა ორ ძირითად მიმართულებას მოიცავს:


   

1.მასალის ზუსტი აღნუსხვა და აღწერა, საძიებო სისტემების სრულყოფა - სხვადასხვა ტიპის კატალოგის მომზადება.


   

2.საქართველოს ისტორიის წყაროთმცოდნეობითი ბაზა, ბაზის გაფართოება - ისტორიული წყაროების პუბლიკაცია.


   

დეპარტამენტის სამეცნიერო-კვლევით მუაობაში ყოველთვის დიდი ადგილი ეთმობოდა საქართველოს ისტორიის აღმოსავლური წყაროების - სომხური, არაბული, სპარსული, თურქული - აღნუსხვა-შესწავლასა და პუბლიკაციას.


   

ვრცლად დეპარტამენტის შესახებ

 

 

 ძიება საიტზე
 
საბუთები მიიღება 2014 წლის 14 აპრილიდან 14 მაისის ჩათვლით სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის გამოფენისა და განათლების დეპარტამენტში.
 დაწვრილებით
14 აპრილს, 17:00 საათზე, ''დედა ენის" დღესთან დაკავშირებით, ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში საგამოფენო–საგანმანათლებლო პროექტი ‘’ჩემი დედა ენა“ გაიხსნა.
 დაწვრილებით
11 აპრილს, დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა კონსტანტინე სურგულაძემ ბრიტანეთის ეროვნული ბიბლიოთეკიდან ჩამოტანილი უძველესი ქართული ხელნაწერების ციფრული ასლები ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს გადასცა.
 დაწვრილებით
2014 წლის 14–23 ივლისს, ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „ქართული ხელნაწერი“ გაიმართება.
 დაწვრილებით
გაცნობებთ, რომ კონკურსი ''ქართული კალიგრაფია'' ახლახან გამოაცხადა შპს "განათლების საერთაშორისო ცენტრმა". კონკურსთან დაკავშირებით ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში არაერთი ზარი შემოვიდა, რადგან აღნიშნულმა ორგანიზაციამ შეუცვლელად გამოიყენა ცენტრის მიერ ორგანიზებული პროექტის "ქართული კალიგრაფია" პროგრამა, ერთი განსხვავებით, მათ მიერ გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობა ფასიანია.
 დაწვრილებით
  ყველა სიახლე
  08.04.2014 | კონფერენცია ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში
  04.04.2014 | კონკურსი არქივთმცოდნეობის დეპარტანეტში სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად
  02.04.2014 | ბულგარელი ფოტოგრაფის გამოფენა „ბალკანეთის ხელნაწერთა მემკვიდრეობა: VI-XVIII საუკუნეები“ მარტვილში
  02.04.2014 | კონკურსი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საინფორმაციო ბიუროს სპეციალისტის თანამდებობის დასაკავებლად
  02.04.2014 | პროექტის "ქართულ დასურათებულ ხელნაწერთა მინიატურების მონაცემთა ბაზა'' პრეზენტაცია
 ყველა სიახლე