|  Geo |  Eng
   
   
     
     
    

 

 
 
 

 

   
 

 

   
       
 
წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის
დეპარტამენტი

    ხელმძღვანელი

მზია სურგულაძე
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
Tel.:(+995 32) 2 47 42 42
Email:
mziasurguladze@yahoo.com

თანამშრომლები

 

ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში თავმოყრილია საქართველოს ისტორიის ამსახველი წერილობითი წყაროების უდიდესი ნაწილი. მათ შორის არის "ქართლის ცხოვრება", "მოქცევაი ქართლისაი", აგიოგრაფიული თხზულებები, გვიანი შუა საუკუნეების ისტორიკოსების თხზულებები; საქართველოს ისტორიისათვის განსაკუთრებით ფასეულია ცენტრში დაცული დოკუმენტური მასალა - ათიათასობით ისტორიული საბუთი, რომელთა შორისაა ქართველ მეფეთა და მღვდელმთავართა სახელით გაცემული გუჯრები, ადმინისტრაციული აქტები, კერძო პირთა გარიგებები, ოფიციალური თუ პირადი მიმოწერა და სხვ. გარდა ქართულენოვანი წყაროებისა, ცენტრის საცავებში ინახება არაბული, ოსმალური, სპარსული, სომხური დოკუმენტები და საისტორიო თხზულებები. ასეთივე ღირებულებისაა ხელნაწერთა არშიებზე მოთავსებული მრავალრიცხოვანი მინაწერები - საგვარეულო მოსახსენებლები და მატიანეები.


   

ამ მასალის ბაზაზე, დღიდან დაარსებისა, ცენტრში ჩამოყალიბდა წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის მიმართულება, რომელსაც უკვე ნახევარსაუკუნოვანი ისტორია აქვს. მასალის სპეციფიკამ თავისთავად განსაზღვრა აღნიშნული მიმართულების სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის პროფილი. დეპარტამენტის საქმიანობა ორ ძირითად მიმართულებას მოიცავს:


   

1.მასალის ზუსტი აღნუსხვა და აღწერა, საძიებო სისტემების სრულყოფა - სხვადასხვა ტიპის კატალოგის მომზადება.


   

2.საქართველოს ისტორიის წყაროთმცოდნეობითი ბაზა, ბაზის გაფართოება - ისტორიული წყაროების პუბლიკაცია.


   

დეპარტამენტის სამეცნიერო-კვლევით მუაობაში ყოველთვის დიდი ადგილი ეთმობოდა საქართველოს ისტორიის აღმოსავლური წყაროების - სომხური, არაბული, სპარსული, თურქული - აღნუსხვა-შესწავლასა და პუბლიკაციას.


   

ვრცლად დეპარტამენტის შესახებ

 

 

 ძიება საიტზე
 
2014 წელს კალიგრაფიის კონკურსი მეხუთედ გამოცხადდა. აღნიშნული კონკურსის ფარგლებში სულ 933 საკონკურსო ნამუშევარი შემოვიდა...
 დაწვრილებით
2014 წლის 24 ნოემბერს, 11 საათიდან ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კორნელი კეკელიძის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართება ილია აბულაძისადმი მიძღვნილი IV სამეცნიერო კონფერენცია.
 დაწვრილებით
13 ნოემბერს, 15:00 საათზე, კორნელი კეკელიძის სამეცნიერო სემინარზე იტალიელი რესტავრატორი მარია კრისტინა პასერი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის რესტავრაცია–კონსერვაციის ლაბორატორიის თანამშრომლები თამარ დვალიშვილი და ასმათ გვაზავა წაიკითხავენ მოხსენებას პროექტის „უძველესი ქართული მოჭედილი ძეგლების დიაგნოსტიკა (XI-XIII საუკუნეების ქართული ხელნაწერები)“ შესახებ.
 დაწვრილებით
4 ნოემბერს საქართველოში დიპლომატის დღე აღინიშნება. აღნიშნულ თარიღთან დაკავშირებით ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით მოამზადა გამოფენა „საქართველოს ევროპული ისტორიის ფურცლები“ რომელიც ცენტრის საგამოფენო დარბაზში 5–დან 7 ნოემბრის ჩათვლით გაიმართება.
 დაწვრილებით
ცენტრი იწყებს იმ სტაჟიორთა განაცხადების მიღებას, რომლებმაც დაასრულეს სტაჟირების კურსი და სურვილი აქვთ შემაჯამებელი პრეზენტაციით წარდგნენ კომისიის წინაშე.
 დაწვრილებით
  ყველა სიახლე
  28.10.2014 | ილია აბულაძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია
  28.10.2014 | კონკურსი ‘’ქართული კალიგრაფია“ მეხუთედ გამოცხადდა
  24.10.2014 | ახალგაზრდული ბანაკი აფხაზეთიდან დევნილი მოსწავლეებისათვის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში
  22.10.2014 | ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სტაჟირების პროგრამის შედეგები
  18.10.2014 | იტალია-საქართველო კულტურული დიალოგი
 ყველა სიახლე