|  Geo |  Eng
   
   
     
     
    

 

 
 
 

 

   
 

 

   
       
 
წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის
დეპარტამენტი

    ხელმძღვანელი

მზია სურგულაძე
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
Tel.:(+995 32) 2 47 42 42
Email:
mziasurguladze@yahoo.com

თანამშრომლები

 

ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში თავმოყრილია საქართველოს ისტორიის ამსახველი წერილობითი წყაროების უდიდესი ნაწილი. მათ შორის არის "ქართლის ცხოვრება", "მოქცევაი ქართლისაი", აგიოგრაფიული თხზულებები, გვიანი შუა საუკუნეების ისტორიკოსების თხზულებები; საქართველოს ისტორიისათვის განსაკუთრებით ფასეულია ცენტრში დაცული დოკუმენტური მასალა - ათიათასობით ისტორიული საბუთი, რომელთა შორისაა ქართველ მეფეთა და მღვდელმთავართა სახელით გაცემული გუჯრები, ადმინისტრაციული აქტები, კერძო პირთა გარიგებები, ოფიციალური თუ პირადი მიმოწერა და სხვ. გარდა ქართულენოვანი წყაროებისა, ცენტრის საცავებში ინახება არაბული, ოსმალური, სპარსული, სომხური დოკუმენტები და საისტორიო თხზულებები. ასეთივე ღირებულებისაა ხელნაწერთა არშიებზე მოთავსებული მრავალრიცხოვანი მინაწერები - საგვარეულო მოსახსენებლები და მატიანეები.


   

ამ მასალის ბაზაზე, დღიდან დაარსებისა, ცენტრში ჩამოყალიბდა წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის მიმართულება, რომელსაც უკვე ნახევარსაუკუნოვანი ისტორია აქვს. მასალის სპეციფიკამ თავისთავად განსაზღვრა აღნიშნული მიმართულების სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის პროფილი. დეპარტამენტის საქმიანობა ორ ძირითად მიმართულებას მოიცავს:


   

1.მასალის ზუსტი აღნუსხვა და აღწერა, საძიებო სისტემების სრულყოფა - სხვადასხვა ტიპის კატალოგის მომზადება.


   

2.საქართველოს ისტორიის წყაროთმცოდნეობითი ბაზა, ბაზის გაფართოება - ისტორიული წყაროების პუბლიკაცია.


   

დეპარტამენტის სამეცნიერო-კვლევით მუაობაში ყოველთვის დიდი ადგილი ეთმობოდა საქართველოს ისტორიის აღმოსავლური წყაროების - სომხური, არაბული, სპარსული, თურქული - აღნუსხვა-შესწავლასა და პუბლიკაციას.


   

ვრცლად დეპარტამენტის შესახებ

 

 

 ძიება საიტზე
 
26,27 და 28 აგვისტოს ქალაქ ბორჯომში, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახურის ორგანიზებითა და ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მხარდაჭერით ფოლკლორის დღეები გაიმართება.
 დაწვრილებით
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ილია აბულაძისა და კორნელი კეკელიძის სტიპენდიის პროგრამის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ...
 დაწვრილებით
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტის თანამდებობაზე კონკურსი გამოცხადდა 13 ივნისს და დასრულდა 16 ივლისს...
 დაწვრილებით
2014 წლის 23 ივლისს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრში ქართველოლოგიის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა სახელწოდებით „ქართული ხელნაწერი“ დაიხურა.
 დაწვრილებით
კორნელი კეკელიძის რიგით 107-ე სამეცნიერო სემინარზე ბაჩო კეკელია წაიკითხა მოხსენება თემაზე: "რამდენიმე დაკვირვება ანისის ქართულ წარწერებზე"
 დაწვრილებით
  ყველა სიახლე
  01.07.2014 | „მოხატული სახარება - 7 საუკუნის შემდეგ''
  16.06.2014 | ჩვენ - ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
  14.06.2014 | "ფსალმუნნი და გალობანი' - ახალი გამოცემის პრეზენტაცია
  13.06.2014 | კონკურსი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტის თანამდებობაზე
  03.06.2014 | სტიპენდია ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისგან
 ყველა სიახლე