|  Geo |  Eng
   
   
     
     
    

 

 
 
 

 

   
 

 

   
       
 
წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის
დეპარტამენტი

    ხელმძღვანელი

მზია სურგულაძე
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
Tel.:(+995 32) 2 47 42 42
Email:
mziasurguladze@yahoo.com

თანამშრომლები

 

ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში თავმოყრილია საქართველოს ისტორიის ამსახველი წერილობითი წყაროების უდიდესი ნაწილი. მათ შორის არის "ქართლის ცხოვრება", "მოქცევაი ქართლისაი", აგიოგრაფიული თხზულებები, გვიანი შუა საუკუნეების ისტორიკოსების თხზულებები; საქართველოს ისტორიისათვის განსაკუთრებით ფასეულია ცენტრში დაცული დოკუმენტური მასალა - ათიათასობით ისტორიული საბუთი, რომელთა შორისაა ქართველ მეფეთა და მღვდელმთავართა სახელით გაცემული გუჯრები, ადმინისტრაციული აქტები, კერძო პირთა გარიგებები, ოფიციალური თუ პირადი მიმოწერა და სხვ. გარდა ქართულენოვანი წყაროებისა, ცენტრის საცავებში ინახება არაბული, ოსმალური, სპარსული, სომხური დოკუმენტები და საისტორიო თხზულებები. ასეთივე ღირებულებისაა ხელნაწერთა არშიებზე მოთავსებული მრავალრიცხოვანი მინაწერები - საგვარეულო მოსახსენებლები და მატიანეები.


   

ამ მასალის ბაზაზე, დღიდან დაარსებისა, ცენტრში ჩამოყალიბდა წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის მიმართულება, რომელსაც უკვე ნახევარსაუკუნოვანი ისტორია აქვს. მასალის სპეციფიკამ თავისთავად განსაზღვრა აღნიშნული მიმართულების სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის პროფილი. დეპარტამენტის საქმიანობა ორ ძირითად მიმართულებას მოიცავს:


   

1.მასალის ზუსტი აღნუსხვა და აღწერა, საძიებო სისტემების სრულყოფა - სხვადასხვა ტიპის კატალოგის მომზადება.


   

2.საქართველოს ისტორიის წყაროთმცოდნეობითი ბაზა, ბაზის გაფართოება - ისტორიული წყაროების პუბლიკაცია.


   

დეპარტამენტის სამეცნიერო-კვლევით მუაობაში ყოველთვის დიდი ადგილი ეთმობოდა საქართველოს ისტორიის აღმოსავლური წყაროების - სომხური, არაბული, სპარსული, თურქული - აღნუსხვა-შესწავლასა და პუბლიკაციას.


   

ვრცლად დეპარტამენტის შესახებ

 

 

 ძიება საიტზე
 
2015 წლის პირველ აპრილს, კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის დეპარტამენტის ორგანიზებით ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ჩატარდება კონფერენცია ,,ტექსტოლოგიური ძიებანი’’.
 დაწვრილებით
გაცნობებთ, საბუთები მიიღება 2015 წლის 25 მარტიდან 8 აპრილის ჩათვლით, გამოფენისა და განათლების დეპარტამენტში. საბუთების მიღების შემდეგ გამოქვეყნდება ინფორმაცია გასუბრების კომისიის სხდომის თარიღის შესახებ.
 დაწვრილებით
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ყოველწლიურად აღნიშნავს მუზეუმის საერთაშორისო დღეს, 18 მაისს და იკომის მიერ გამოცხადებული მთავარი გზავნილის საფუძველზე ამზადებს საგამოფენო-საგანმანათლებლო კვირეულს.
 დაწვრილებით
ცენტრის გამოფენისა და განათლების დეპარტამენტი ბავშვთა სახლის აღსაზრდელებსა და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებს სთავაზობს საკონკურსო პროგრამას, რომელიც გულისხმობს შემდეგს:
 დაწვრილებით
ორშაბათს, 23 მარტს, 16:00-ზე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კორნელი კეკელიძის დარბაზსში გაიმართება პრეზენტაცია სახელწოდებით: „შუა საუკუნეების ხელნაწერების სამეცნიერო მიზნით გადაღება (დიგიდალიზაცია) : სინას პალიმფსესტები და სხვ.“
 დაწვრილებით
  ყველა სიახლე
  20.03.2015 | მოქვის სახარების ალბომის პრეზენტაცია
  18.03.2015 | კორნელი კეკელიძის სემინარი
  14.03.2015 | საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ, ეკა ბესელიამ XVIII საუკუნის უნიკალური ხელნაწერი ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს შესწირა
  12.03.2015 | ნოდარ (ნუკრი) შოშიაშვილის პირად არქივზე მუშაობა დასრულებულია
  05.03.2015 | ალბომის "ქართული ხელნაწერი" ინგლისური ვერსიის პრეზენტაცია
 ყველა სიახლე