|  Geo |  Eng
   
   
     
     
    

 

 
 
 

 

   
 

 

   
       
 
წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის
დეპარტამენტი

    ხელმძღვანელი

მზია სურგულაძე
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
Tel.:(+995 32) 2 47 42 42
Email:
mziasurguladze@yahoo.com

თანამშრომლები

 

ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში თავმოყრილია საქართველოს ისტორიის ამსახველი წერილობითი წყაროების უდიდესი ნაწილი. მათ შორის არის "ქართლის ცხოვრება", "მოქცევაი ქართლისაი", აგიოგრაფიული თხზულებები, გვიანი შუა საუკუნეების ისტორიკოსების თხზულებები; საქართველოს ისტორიისათვის განსაკუთრებით ფასეულია ცენტრში დაცული დოკუმენტური მასალა - ათიათასობით ისტორიული საბუთი, რომელთა შორისაა ქართველ მეფეთა და მღვდელმთავართა სახელით გაცემული გუჯრები, ადმინისტრაციული აქტები, კერძო პირთა გარიგებები, ოფიციალური თუ პირადი მიმოწერა და სხვ. გარდა ქართულენოვანი წყაროებისა, ცენტრის საცავებში ინახება არაბული, ოსმალური, სპარსული, სომხური დოკუმენტები და საისტორიო თხზულებები. ასეთივე ღირებულებისაა ხელნაწერთა არშიებზე მოთავსებული მრავალრიცხოვანი მინაწერები - საგვარეულო მოსახსენებლები და მატიანეები.


   

ამ მასალის ბაზაზე, დღიდან დაარსებისა, ცენტრში ჩამოყალიბდა წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის მიმართულება, რომელსაც უკვე ნახევარსაუკუნოვანი ისტორია აქვს. მასალის სპეციფიკამ თავისთავად განსაზღვრა აღნიშნული მიმართულების სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის პროფილი. დეპარტამენტის საქმიანობა ორ ძირითად მიმართულებას მოიცავს:


   

1.მასალის ზუსტი აღნუსხვა და აღწერა, საძიებო სისტემების სრულყოფა - სხვადასხვა ტიპის კატალოგის მომზადება.


   

2.საქართველოს ისტორიის წყაროთმცოდნეობითი ბაზა, ბაზის გაფართოება - ისტორიული წყაროების პუბლიკაცია.


   

დეპარტამენტის სამეცნიერო-კვლევით მუაობაში ყოველთვის დიდი ადგილი ეთმობოდა საქართველოს ისტორიის აღმოსავლური წყაროების - სომხური, არაბული, სპარსული, თურქული - აღნუსხვა-შესწავლასა და პუბლიკაციას.


   

ვრცლად დეპარტამენტის შესახებ

 

 

 ძიება საიტზე
 
ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში 7-9 ოქტომბერს ჩატარდა სტაჟიორთა შესარჩევი გასაუბრება. სტაჟირების კომისიის სხდომა მიმდინარეობდა სამი დღის განმავლობაში. კომისიამ განიხილა 62 (სამოცდაორი) განაცხადი. სტაჟირების კანდიდატებთან გასაუბრება ჩატარდა...
 დაწვრილებით
ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში 7-9 ოქტომბერს ჩატარდა სტაჟიორთა შესარჩევი გასაუბრება. სტაჟირების კომისიის სხდომა მიმდინარეობდა სამი დღის განმავლობაში. კომისიამ განიხილა 62 (სამოცდაორი) განაცხადი. სტაჟირების კანდიდატებთან გასაუბრება ჩატარდა...
 დაწვრილებით
21–25 ოქტომბერს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ორგანიზებითა და საქართველოში იტალიის საელჩოს მხადაჭერით ევროპის სახლში პროექტი „საქართველო–იტალია კულტურული დიალოგი“ გაიმართება.
 დაწვრილებით
2014 წლის 17 ოქტომბერს, ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს სამოქალაქო და კულტურის განათლების ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიხსნება ახალგაზრდული ბანაკი აფხაზეთიდან დევნილი მოსწავლეებისათვის.
 დაწვრილებით
კონფერენცია სასტუმრო „რედისონ ბლუ ივერია“ – ში 17 ოქტომბერს გაიხსნა და 21 ოქტომბერს 15:00 საათზე ოფიციალურად დაიხურება.
 დაწვრილებით
  ყველა სიახლე
  09.10.2014 | ჰონორარი ახალგაზრდა მკვლევარებისთვის
  22.09.2014 | მოქვის სახარების გამოფენა–პრეზენტაცია სახელწოდებით: „ერთად გადარჩენილი მოქვის სახარება“
  22.09.2014 | ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეგობართა საზოგადოება აცხადებს მოხალისეთა მიღებას
  19.09.2014 | ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური განცხადება სვანეთში დაცული ერთი ხელნაწერის შესახებ
  16.09.2014 | დასრულდა ალ. ბარამიძის პირად არქივზე მუშაობა
 ყველა სიახლე